baglarda-gorulen-fizyolojik-problemler

Bağlarda Görülen Fizyolojik Hastalıklar

Bağlardaki bitkilerin gelişmeleri ve sağlıklı olabilmeleri için bazı besin kaynaklarına, uygun çevre koşullarına ihtiyaç duyarlar. Birçok canlı gibi çeşitli korunma olanaklarına sahip olmadıklarından, bazı çevresel uyarıların direkt etkisi altında kalabilme olasılığı da çok yüksektir. Bitkilerin şartları uygun olmadığında üründe kalite ve verim yönünden düşüşler olmaktadır.

Asma bitkisini geliştirmek ve olgunlaştırmak, büyümesini ve gelişimini devam ettirmek, fizyolojik hastalıklara karşı koyabilmek için birçok iç ve dış faktörlerin baskısı altında kalmaktadır. Gelişimin normal seyri için her şeyin bir denge halinde olması gerekmektedir. Dengenin yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan kaynaklanan herhangi bir nedenden dolayı bozulması, gelişme, verim ve kalite kayıpları olarak mutlaka karşımıza çıkacaktır. Sevgi bağlarında ise fizyolojik hastalıklar çok nadir gözükmektedir.