züm

Element Noksanlığında Ne Yapılır?

Sevgi bağlarında yöntemlerine uygun yaprak örneği alınır. Yapraklarda görülen bozukların toprak tuzluluğu, taban seviyesi yüksekliği, aşır bakteri, mantar, virüs gibi hastalıkların seviyesini ölçmek için analize gönderilir.

Sevgi bağlarında gözle yapılan sonuçla ile analiz teşhisini karşılaştırılarak hangi tür uygulama yapılması karar verildikten sonra sonuçlanan yöntemlerde uygulanmasına geçilir.