Noble Rot

FiLOKSERA NEDİR?

Filoksera, asma filizi biti veya asma uyuzu olarak da bilinir. Toprakta yaşayan filoksera zararlısı asma köklerini emerek beslenmektedir. Emme noktalarında oluşan çengel şeklindeki urlar 1-2 ay içerisinde çürüyerek zehirli bir madde salgılamaya başlar, zararlı buradan farklı köklere geçerek canlılığını sürdürür. Kökleri gittikçe zarar gören asmaların gelişmesi yavaşlamaya başlar ve durur, verimde de zamanla azalma başlar. Yerli asmalardaki filoksera zararı ise şu şekilde ortaya çıkar; asmalar zayıflar, verimden düşer, yapraklarının küçülür, boğum aralarının kısalması ve genel bir sarılık şeklinde ortaya çıkar. Hastalıklı olan asmalar ilkbaharda erken uyanır ve ürünlerini silker, yaprakları yaz sonuna doğru kurur. Hastalığın şiddetli olduğu durumlarda da 3 ile 10 yıl içerisinde asmalar kurur. Filokseradan emin olmanın en pratik yolu, kurumaya başlayan asmanın sökülerek köklerine bakılmasıdır. Şayet, ince ve kalın köklerde urlar varsa filoksera zararlısının varlığı kesindir

Etmeni

Köklerde yaşayan Filokseranın Nimf şekline intikalinden sonra husule gelen kanatlı nesil, toprağı terk eder. Bunların, yaşlı Hybrid ve amerikan asmalarının gövdelerine bıraktıkları kış yumurtalarından, Mayıs ayı içinde yaşayan Filokseralar çıkarlar. Bunlardan husule gelecek nesle, yaprak Filokserasi nesli denir. Bu nesil, Avrupa asmalarında da yaşayabilir. Yaprak keseciklerinden, hem genç yaprak Filoksera lârvaları ve hem de kökte yaşayan lârvalar meydana çıktıktan sonra, toprağa intikal ederler. Böylece, kolaylıkla etrafa yayılma imkânını bulmuş olurlar.

Mücadelesi

Henüz kimyasal yöntemlerle yapılamayan mücadelesi ancak bir takım kültürel önlemlerle yapılabilmektedir. Bu nedenle filoksera ile bulaşık olan bağlardan hiçbir şekilde çubuk alınmamalı, bağlar mutlaka uygun olan Amerikan asma anaçlarına kültür çeşitlerini aşılayarak ya da anaçlara aşılı asma fidanları temin ederek kurulmalıdır. Amerikan asma anaçları üzerine kültür çeşitlerini aşılayarak veya anaçlara aşılı asma fidanları ile yapılan yetiştiriciliğe “Yeni Bağcılık” denir.

Zarar Şekli

Filoksera’yla bulaşık olan bağlarda zamanla sürgünlerde genel bir durgunluk, asmada zayıflık, yapraklarda küçülme ve sararmalar görülür. Boğum araları daralır, çubuklar odunlaşamadıklarından kışın soğuktan etkilenirler. Ayrıca salkımlarda tanelerin seyrekleştiği, normal tatlanma ve renklenmenin olmadığı görülür. Asmalar bir kaç yıl içinde ağır bir durgunluk göstererek kururlar. Bu tip asmalar bağın içinde kümeler halindedir. Kök filokserasının köklerde beslendiği yerlerde emgi sonucu meydana gelen şişkinlikler görülür. Bu şişkinliklerin çürüyüp dağılmaları ve bu durumun devamlı tekrarı, asmanın toprak altı organlarının kaybolmasına dolayısıyla asmanı kurumasına neden olur. Yaprak formları yeni açılan tomurcuklara girerek taze tomurcuk ve yaprakları sokup emerler. Yaprak altındaki emgi noktalarında, bitin çevresinde yaprak dokusu yükselerek galleri oluşturur.