Kalite

Sevgi Bağları tüm aktivitelerini müşterilerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre düzenlemektedir. Müşterilerimize en yüksek kaliteyi ve en iyi hizmetleri sağlamaktayız. Pazarımıza yüksek üretkenlik ve kalite şartları, ilerlemeye devam eden globalleşme ve perakende gıda sektörünün üreticilere gittikçe daha yüksek kalite beklentileri ve gıda güvenliği talepleri yöneltmeleri damgasını vurmaktadır. Bu çözüm bekleyen görevleri severek yükleniyoruz ve böylelikle pazarımızın geleceğinin biçimlenmesine katkıda bulunmaktayız.

Kalite Kontrol

Kalite güvencesi; Sevgi Bağları ‘nda, üretimden son tüketiciye kadar aynı kalitenin garantilenmesi demektir. Ancak kaliteden kastımız sadece ürünlerimizin kalitesini değil, ürünlerimizle ilişkili her türlü hizmet ve servisin kalitesini de kapsıyoruz. Düzenli danışma, görüşmeleri ve kontroller, verimli bir kalite güvencesinin temel ön koşullarıdır.

Üretim yöntemleriyle ilgili GLOBALGAP yönergelerine ve ilaçların kullanımı ile ilgili IPM (Entegre Bitki Koruması) programlarına uyulması, bizim için olmazsa olmazlarındandır. Ürünlerimizin geriye doğru takip edilebilirliği eksiksiz bir şekilde sağlanmaktadır, böylece tüketicilerden şikayet gelmesi halinde problemin nedenleri derhal belirlenebilmekte ve gerekli tedbirler alınabilmektedir. Ürün ekiminden müşteriye kadar eksiksiz bir kontrol sistemi sunmaktayız.

Kalite Yönetimi

Kalite yönetimimiz, çevrenin korunması ve insan sağlığını ön planda tutan IPM (Entegre Bitki Koruması) programları çerçevesinde kontrollü dikim/ekim programlarının hazırlanmasıyla başlar. Yüksek değerli ürünlerimiz GLOBALGAP ölçütlerine uygun olduğu gibi, aynı zamanda Sevgi Bağları tarafından, üretimin hijyenik koşullarda gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Ürünlerimizin hasat tarihi şu iki ana ölçüt dikkate alınarak belirlenmektedir:

  • Olgunluk derecesi ve Brix değeri artık madde analizinin sonucu artık madde izleme sistemimiz yoluyla, Almanya’nın azami miktarlar yönetmeliğine uyumu başarılı bir şekilde güvence altına alınmıştır. Ayrıca, üretimimizi müşterilerimizin özel isteklerine göre de düzenleyebiliriz.
  • Uzun yıllara dayalı deneyimlerimiz sayesinde, müşterilerimiz son tüketicilere güvenebilecekleri meyveler sunabilecek durumdadır.

Geriye Doğru Takip Edilebilirlik

Sevgi Bağları; müşterilerine ve tüketicilerine en yüksek kaliteyi ve gıda güvenliğini sunmaktadır. Sevgi Bağları ‘nın ürünleri yetiştirme bölgesinden, yerel satış pazarlarına kadar yapılan işlemler geriye doğru takip edilebilmektedir. Geriye takip edilebilirlik konusunda, sıkı bir şekilde uyulan bir prosedür mevcuttur.

Her üreticiye bizim tarafımızdan, aynı zamanda GLOBALGAP tescil numarasını da içeren bir kod numarası verilmektedir. Bu kodlama sistemiyle, örneğin yetiştirme alanındaki tüm işler, gerçekleştirilen zararlılarla mücadele programları, hasat zamanındaki Brix değerleri, analiz raporları, işletmedeki bekleme süresi, depolama koşulları ve nakliye hakkındaki tüm kayıtlar bir araya toplanmaktadır. İşletme kayıtları ise yetkili departman sorumluları tarafından tutulmakta ve karakteristik ürün verileri formuna işlenmektedir. Bu süreçte düzenlenen formlar, tek tek proses adımları arasındaki ilişkilerin geriye doğru takip edilebilirliği sağlamaktadır.

Ürün ambalajlarında, değerlendirilen ve gerekli tedbirlerin alınmasına hizmet eden müşteri şikayet formları içermektedir. Sürecin sonunda ilgili departmanlar şikayette bulunan müşterilere alınan tedbirler hakkında bilgi vermektedir.

Müşteri Odaklı Sistem

Başarımızın sırrı; personele değer vermek olduğunun bilincindeyiz. Personelimizin çeşitliliği bize güç veren bir unsurdur. Sevgi Bağları ‘nın personeline saygılı ve onurlu davranmasından gurur duymaktayız. Müşteri odaklı olmak için müşterilerimizin ihtiyaçlarını yerine getirmek amacıyla çalışıyor ve müşterilerimizin memnuniyetini göz önünde tutuyoruz. Piyasa koşullarındaki yenilikleri takip etmek büyümemizin ve başarımızın sırrıdır. Performans sonuçlarımızı tekrar tekrar titizlikle kontrol ederek performansımızı sürekli daha iyiye götürmeye çalışmaktayız. Sevgi Bağları ‘nın kurulduğu günden bu yana güven ve güvenilirliği ilke haline getirdik. Kalite hep işimizin temeli oldu ve olmaya devam etmektedir.

Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği ve tüketici koruması, şirketimiz bünyesinde Sevgi Bağları ‘nın kurulduğu günden bu yana başlıca konudur. “Müşterilerimize en yüksek kaliteyi, gıda güvenliğini ve tüketici korumasını, ayrıca en iyi hizmetleri nasıl sağlayabiliriz?” sorularından hareketle, üreticiden müşteriye kadar “gıda zinciri” proses adımlarının tamamını tek elden sunmaya karar verdik. Kapsamlı hizmet sağlayıcı olarak kademeler üstü yetiştiricilik, hasat, işleme, ambalajlama, nakliye ve dağıtım amaçlı konumlandık ve böylelikle üretimin tarzını ve şeklini doğrudan etkilemekteyiz.

Bitki koruyucu madde üreticileriyle de diyalog içerisindeyiz. Gıda güvenliği doğrultusunda çalışanlarımızla, ziraat mühendislerimizle ve bitki koruyucu madde üreticilerimizle birlikte, bir pilot proje başlattık. Hep birlikte kullanılan bitki koruyucu maddelerin etkilerini gözlemlendiği ve belgelendiği bir proje ve eylem planı hazırladık. Bu sırada, hangi bitki koruyucu maddenin hangi zaman aralığı içerisinde, Almanya’da geçerli olan MRL değerlerinin altına düştüğü ve bu maddelerin ne zaman kalıntı bırakmayacak şekilde ayrıştığı araştırıldı. Bu pilot projenin bir sonucu olarak, tarım ilaçlarının miktarını önceki uygulamaların yarısından daha azına düşürmeyi başardık.

Uygulamalar

Sevgi Bağları müşterilerine, perakende gıda sektörü için “uyarlanmış programlar” sunmaktadır. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda, kendi bünyelerindeki bitki koruyucu madde azami değerlerini ve kullanımı yasak olan belirli etki maddelerinin listelerini verirler. Sevgi Bağları müşterilerine sezon başında, anlaşma uyarınca hasada başlanmadan önce yetiştirme alanlarından numuneler alınır ve laboratuarımız tarafından tetkik edilir ve sonuçlar müşterilerimize verilir. Ürün ancak sonuçlar kontrol edildikten ve müşteriye özgü azami değerlere uyulduğu belirlendikten sonra hasat edilir ve müşterilerimize sevk edilir. Müşterilerimizin isteği üzerine, teslim edilen partilerden de örneklemeler alınır ve analiz edilir. Test raporları ve sonuçları, müşterilerimize iletilir.

Sezon içerisindeki işbirliği sırasında düzeltici tedbirler ve iyileştirme önerileri birlikte tanımlanır ve uygulamaya geçirilir. Bütünsel sistemimizle ürün güvenliğini en yüksek düzeyde garanti etmekteyiz ve müşterilerimiz için yetkin ve güvenilir bir ortak olmaktan gurur duymaktayız.

Kalite Kontrol Noktaları

  1. Hasat planlaması tek tek bölgelerdeki hasat olgunlaşma zamanlarına göre gerçekleşmektedir. Personel, iş malzemesi ve nakliye ihtiyacı planlanmakta ve tarihlendirilmektedir. Hasat, ürünlerin olgunluk ve sağlık durumu dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bitki koruyucu tedbirler ile hasat arasındaki zaman aralığına sıkı bir şekilde uyulmakta ve ürünler ancak artık madde analizleriyle tüketiminin sakıncasız olduğu kanıtlandıktan sonra toplanmaktadır. Hasada başlanmadan önce yetiştirme alanlarından tek tek numuneler alınmakta ve artık madde analizi için, çiftçi kodu belirtilerek laboratuarımıza gönderilmektedir. Yetiştirme alanlarında hasada başlanma onayı artık madde analizi sonuçlarına göre verilmektedir. Sözleşmeli laboratuarımızdan gelen test raporu, müşterilerimize de verdiğimiz çiftçi kodu belirtilerek düzenlenmektedir. Yükleme vizemizi çiftçi kodunu belirterek gönderdiğimiz için, müşterilerimiz böylelikle kendilerine gelecek olan teslimatın artık madde azami değerlerine ve yürürlükteki ARfD değerlerine uygun olduğunu bizzat kontrol edebilmektedir. Hasat öncesinde hasat teknikleri konusunda eğitilen hasat elemanları iş kıyafetleri ve iş araçlarıyla donatılmaktadır. Hasat; meyveleri korumak, ezikleri önlemek ve mümkün en iyi seçimi sağlamak üzere el ile ve küçük hasat sandıklarında gerçekleştirilmektedir. Meyveler dezenfekte edilmiş hasat sandıklarında toplanmaktadır. Bununla ilgili hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyulmaktadır. Her hasat sandığına, işlendikten ve ambalajlandıktan sonra ambalaj kartonlarında “Çiftçi Kodu” kısmına basılan tarla numarası ve çiftçi kodu yazılmaktadır. Bu çiftçi kodu yardımıyla, eksiksiz bir geriye takip imkanı sağlanmaktadır.
  2. Ambalajlama işletmesine taşıma bunun ardından meyve sandıkları soğutucu kamyonlara yüklenmekte nakledilmektedir. Mal girişi sırasında belgeler teslim edilmekte ve kusurlar varsa malın ayrılabilmesi için gözle muayeneden geçirilmektedir. Ön soğutma deposunda ön soğutma yapıldıktan sonra, mal için işlenme ve ambalajlanmaya hazır onayı verilmektedir.
  3. İşleme ve ambalajlama gıda maddeleriyle temas eden personel, ziyaretçiler ve iş amaçlarıyla dışarıdan gelip gıda maddeleriyle temasın bulunduğu alanlara kadar giren kişiler, bizim tarafımızdan verilen koruyucu giysileri giymek zorundadır. Kişisel hijyen standartları belirlenerek ve tüm personele belirtildi. Ürün yönetimimiz; bunlara personelimiz tarafından bilinçli bir şekilde uyulmasını sağlamaktadır. Standartlar ayrıca işletme içerisinde gerekli yerlerde yazılı olarak da asılmış durumdadır. İşletmeye dışarıdan gelen herkes de bu kurallara uymak zorundadır. Ürün güvenliğinde bir risk oluşturması söz konusu olabilecek tüm personele, “Tıbbi Muayene” prosedürü uygulanmaktadır. Tüm personele, yaptıkları işe göre bir eğitim ve uygun iş kıyafeti verilmektedir.
  4. Ürünlerin taşınmasına, ürünlere özgü özellikleri dikkate alan nakliye araçları tahsis edilmektedir. Nakliye araçlarının ve nakliye koşullarının sağlanması, nakliye şirketi ile imzalanan nakliye sözleşmelerinde belirlenmektedir. Ürünlerin gönderilmesi, “Sevk Prosedürü” ile düzenlenmektedir. Nakliye araçlarının ve nakliye koşullarının sağlanması, nakliye şirketi ile imzalanan nakliye sözleşmelerinde belirlenmektedir. Ürünlerin gönderilmesi, “Sevk Prosedürü” ile düzenlenmektedir.